Władysław Jastrzębski - I0000 - Informacje o osobie - PhpGedView
Władysław Jastrzębski  ‏(I0000)‏

Imiona: Władysław
Nazwisko: Jastrzębski

Płeć: MężczyznaMężczyzna
      

Urodziny: 23 kwietnia 1899 44 41 Parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej, 5A, Ratuszowa, Praga-Północ, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć: 28 listopada 1971 ‏(Wiek 72 lata)‏ Warszawa, mazowieckie, Polska
Fakty i dane osoby
UrodzinyNarodziny osoby Jastrzębski, Władysław
23 kwietnia 1899 44 41 Parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej, 5A, Ratuszowa, Praga-Północ, Warszawa, mazowieckie, Polska

Adres:
Ratuszowa
Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Loretańskiej

Szczegóły źródła:  Jednostka: 1899a Katalog: Urodzenia Rok: 1899 Akt: 939
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 23 kwietnia 1899

Pokaż szczegóły Źródło: Akta stanu cywilnego parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

Szczegóły źródła:  Rok: 1899 Akt: 939 Świadectwo urodzenia i chrztu
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 13 maja 1949

ChrzestChrzest osoby Jastrzębski, Władysław
8 maja 1899 ‏(Wiek 15 dni)‏ Parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej, 5A, Ratuszowa, Praga-Północ, Warszawa, mazowieckie, Polska

Adres:
Ratuszowa
Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Akta stanu cywilnego parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

Szczegóły źródła:  Rok: 1899 Akt: 939 Świadectwo urodzenia i chrztu
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 13 maja 1949

Zawód między 10 października 1917 a 2 sierpnia 1919 ‏(Wiek 18 lat)‏ Ślusarz Warsztaty wagonowe Warszawa Wschodnia Warsztaty wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej, 100, Chodakowska, Praga-Południe, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.253555 Długość geograficzna: E21.059444

Adres:
Chodakowska
Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Akta personalne Polskich Kolei Państwowych

Szczegóły źródła:  Pismo 219 przeniesienie do warsztatów
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 2 grudnia 1918

Służba wojskowaSłużba wojskowa osoby Jastrzębski, Władysław
między 2 sierpnia 1919 a 28 lipca 1922 ‏(Wiek 20 lat)‏
Zawód między 3 września 1922 a 1 stycznia 1932 ‏(Wiek 23 lata)‏ Kandydat na pomocnika maszynisty

ŚlubMałżeństwo rodziny Jastrzębski, Władysław i Koper, Anna
Anna Koper - 17 sierpnia 1924 - 17:00 ‏(Wiek 25 lat)‏ Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.235476 Długość geograficzna: E21.003343

Adres:
Plac Grzybowski
Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie

Szczegóły źródła:  Jednostka: 348 Księga zaślubionych 1924 r. Akt: 418
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 17 sierpnia 1924
Cecha danych: 2

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie, w kancelaryi parafji Wszyst-
kich Świętych, dnia siedemnastego sierpnia tysiąc
dziewięćset dwudziestego czwartego roku o godzinie
piątej po południu. Wiadomo wszystkim, iż w obecno-
ści świadków: Mateusza Pawłowskiego, kuśnierza
i Aleksandra Podniesińskiego, kuśnierza pełno-
letnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym
został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym zwią-
zek religijno-małżeński pomiędzy: Władysła-
wem Jastrzębskim, kawalerem, ślusarzem,
lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w para-
fji Matki Boskiej Loterańskiej w Warszawie, sy-
nem nieżyjących Stanisława i Anny z Papczy-
ńskich małżonków Jastrzębskich, zamieszkałym
w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem ty-
siąc dziewięćdziesiątym ‏(?)‏ w parafji tutejszej, a
Anną Koper, panną, kuśnierką lat dwadzie-
ścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie w para-
fji Św Antoniego, córką nieżyjącego Józefa i Zofji
z Stasiaków małżonków Koper, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem ty-
siąc sto dziewięćdziesiątym trzecim w parafji tu-
tejszej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowie-
dzi‏(e?)‏, wygłaszane w parafji tutejszej w dniach: trze-
cim, dziesiątym i siedemnastym sierpnia roku bie-
żącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. - Obrzęd religijny
małżeństwa dopełnionym‏(?)‏ został przez księdza
Edwarda Zegierta‏(Zegarta?)‏ wikariusza tutejszego. Akt ten
po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych
i świadków podpisanym został. -

Władysław Jastrzębski Anna Koper
MPawłowski APodniesiński
KsEdwardZegart


Pokaż szczegóły Źródło: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie

Szczegóły źródła:  Rok: 1924 Akt: 418 Świadectwo zawarcia małżeństwa
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 20 stycznia 1943

Zawód 14 stycznia 1931 ‏(Wiek 31 lat)‏ Egzamin na pomocnika maszynisty

Zawód między 1 stycznia 1932 a 14 października 1936 ‏(Wiek 32 lata)‏ Pomocnik maszynisty

Miejsce zamieszkaniaZamieszkanie osoby Jastrzębski, Władysław
przed majem 1933 ‏(Wiek 34 lata)‏ 100, Pańska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.2308 Długość geograficzna: E20.988381

Adres:
Pańska
Warszawa, mazowieckie 00-847
Polska

Miejsce zamieszkaniaZamieszkanie osoby Jastrzębski, Władysław
między majem 1933 a 1967 ‏(Wiek 34 lata)‏ piętro 1 lokal 2, 52, Twarda, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.22968 Długość geograficzna: E20.994487

Adres:
Twarda
Warszawa, mazowieckie
Polska

Zawód po kwietniu 1936 ‏(Wiek 36 lat)‏ Delegacja parowozownia Warszawa Wschodnia Warsztaty wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej, 100, Chodakowska, Praga-Południe, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.253555 Długość geograficzna: E21.059444

Adres:
Chodakowska
Warszawa, mazowieckie
Polska

Zawód 14 października 1936 ‏(Wiek 37 lat)‏ Egzamin na maszynistę

Zawód między 14 października 1936 a 1 września 1939 ‏(Wiek 37 lat)‏ Maszynista PKP

Zawód między 1 września 1939 a 1 sierpnia 1944 ‏(Wiek 40 lat)‏ Ślusarz w parowozowni Warszawa Wschodnia Warsztaty wagonowe Kolei Warszawsko-Terespolskiej, 100, Chodakowska, Praga-Południe, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.253555 Długość geograficzna: E21.059444

Adres:
Chodakowska
Warszawa, mazowieckie
Polska

Occupation Ślusarz

Occupation Mechanik

Occupation Maszynista PKP

Emigration Anna Koper - od 7 sierpnia 1944 do 10 października 1944 ‏(Wiek 45 lat)‏ Wypędzenie ludności Warszawy Dulag 121, 8, 3 Maja, Pruszków, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.176618 Długość geograficzna: E20.823032

Adres:
3 Maja
Pruszków, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­


Zawód 1 lipca 1946 ‏(Wiek 47 lat)‏ Mianowanie na maszynistę II klasy


Pokaż szczegóły Źródło: Akta personalne Polskich Kolei Państwowych

Szczegóły źródła:  Pismo 2/121/1/46 Mianowanie Maszynisty II klasy
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 1 lipca 1946

Zawód 1 lipca 1949 ‏(Wiek 50 lat)‏ Mianowanie na maszynistę I klasy


Pokaż szczegóły Źródło: Akta personalne Polskich Kolei Państwowych

Szczegóły źródła:  Pismo 7859/1/49 Mianowanie Maszynisty I klasy
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 30 czerwca 1949

Zawód 3 lutego 1953 ‏(Wiek 53 lata)‏ Egzamin na maszynistę stacji wodnych


Pokaż szczegóły Źródło: Akta personalne Polskich Kolei Państwowych

Szczegóły źródła:  Świadectwo 39/63 egzaminu na maszynistę stacji wodnych
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 3 lutego 1953

Zawód przed 9 kwietnia 1953 ‏(Wiek 53 lata)‏ Maszynista parowozu I klasy Parowozowni Warszawa Zachodnia I-szy Oddział Mechaniczny Warszawa-Odolany Parowozownia Warszawa Zachodnia, 63, Gniewkowska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.217819 Długość geograficzna: E20.936552

Adres:
Gniewkowska
Warszawa, mazowieckie
Polska

Zawód po 9 kwietnia 1953 ‏(Wiek 53 lata)‏ Przeniesienie do Elektrowozowni Warszawa Zachodnia Parowozownia Warszawa Zachodnia, 63, Gniewkowska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.217819 Długość geograficzna: E20.936552

Adres:
Gniewkowska
Warszawa, mazowieckie
Polska

Zawód 9 września 1954 ‏(Wiek 55 lat)‏ Wyróżnienie za wzorową pracę


Pokaż szczegóły Źródło: Akta personalne Polskich Kolei Państwowych

Szczegóły źródła:  Pismo 1302/128/54 Wyróżnienie za wzorową pracę
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 9 września 1954

Zawód 1 lipca 1956 ‏(Wiek 57 lat)‏ Mianowanie na brygadzistę

Zawód 1 marca 1957 ‏(Wiek 57 lat)‏ Przeniesienie do Elektrowozowni Warszawa Odolany jako rzemieślnik specjalista Parowozownia Warszawa Zachodnia, 63, Gniewkowska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.217819 Długość geograficzna: E20.936552

Adres:
Gniewkowska
Warszawa, mazowieckie
Polska

Przejście na emeryturęOdejście na emeryturę osoby Jastrzębski, Władysław
ok. 1964 ‏(Wiek 64 lata)‏
Zawód między styczniem 1965 a 2 grudnia 1970 ‏(Wiek 65 lat)‏ Pracownik przechowalni bagażu Okręgowa Spółdzielnia Pracy Usług Komunikacyjnych Rencistów PKP

Miejsce zamieszkaniaZamieszkanie osoby Jastrzębski, Władysław
między 1967 a 23 listopada 1971 ‏(Wiek 67 lat)‏ parter lokal 121, 33, Elekcyjna, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.236697 Długość geograficzna: E20.947609

Adres:
Elekcyjna
Warszawa, mazowieckie
Polska

ŚmierćŚmierć osoby Jastrzębski, Władysław
28 listopada 1971 ‏(Wiek 72 lata)‏ Warszawa, mazowieckie, Polska
Adres:

Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Akta Urzędu stanu cywilnego Warszawa Praga Północ

Szczegóły źródła:  Akt zgonu VII/1704/71
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 29 listopada 1971

PogrzebPogrzeb osoby Jastrzębski, Władysław
szacowane 30 listopada 1971 ‏(2 dni po śmierci)‏ Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.281539 Długość geograficzna: E21.036862

Adres:
Św. Wincentego
Warszawa, mazowieckie
Polska

Ostatnia zmiana 10 sierpnia 2022 - 17:25:10
Zobacz szczegóły ...

Rodzice i rodzeństwo  (F0017)
Stanisław Nikodem Jastrzębski
1854 - 1916
Anna Popczyńska
1858 - 1913
Maria Elżbieta Jastrzębska
1883 - 1903
Jadwiga Jastrzębska
1888 - 1929
Kazimierz Stanisław Jastrzębski
1890 - 1982
Anna Jastrzębska
1897 - 1897
Piotr Jastrzębski
1897 -
(Urodziny) Władysław Jastrzębski
1899 - 1971

Najbliższa rodzina  (F0000)
Anna Koper
1903 - 1995
Mieczysław "Miecio" Jastrzębski
1929 - 1933
Andrzej Jastrzębski
-
Janina Sylwia "Ninka" Jastrzębska
1934 - 1937
Danuta Jastrzębska
1940 - 2018


Notatki

Ślub Działo się w Warszawie, w kancelaryi parafji Wszyst-
kich Świętych, dnia siedemnastego sierpnia tysiąc
dziewięćset dwudziestego czwartego roku o godzinie
piątej po południu. Wiadomo wszystkim, iż w obecno-
ści świadków: Mateusza Pawłowskiego, kuśnierza
i Aleksandra Podniesińskiego, kuśnierza pełno-
letnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym
został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym zwią-
zek religijno-małżeński pomiędzy: Władysła-
wem Jastrzębskim, kawalerem, ślusarzem,
lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w para-
fji Matki Boskiej Loterańskiej w Warszawie, sy-
nem nieżyjących Stanisława i Anny z Papczy-
ńskich małżonków Jastrzębskich, zamieszkałym
w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem ty-
siąc dziewięćdziesiątym ‏(?)‏ w parafji tutejszej, a
Anną Koper, panną, kuśnierką lat dwadzie-
ścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie w para-
fji Św Antoniego, córką nieżyjącego Józefa i Zofji
z Stasiaków małżonków Koper, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem ty-
siąc sto dziewięćdziesiątym trzecim w parafji tu-
tejszej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowie-
dzi‏(e?)‏, wygłaszane w parafji tutejszej w dniach: trze-
cim, dziesiątym i siedemnastym sierpnia roku bie-
żącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. - Obrzęd religijny
małżeństwa dopełnionym‏(?)‏ został przez księdza
Edwarda Zegierta‏(Zegarta?)‏ wikariusza tutejszego. Akt ten
po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych
i świadków podpisanym został. -

Władysław Jastrzębski Anna Koper
MPawłowski APodniesiński
KsEdwardZegart

Ślub Działo się w Warszawie, w kancelaryi parafji Wszyst-
kich Świętych, dnia siedemnastego sierpnia tysiąc
dziewięćset dwudziestego czwartego roku o godzinie
piątej po południu. Wiadomo wszystkim, iż w obecno-
ści świadków: Mateusza Pawłowskiego, kuśnierza
i Aleksandra Podniesińskiego, kuśnierza pełno-
letnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym
został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym zwią-
zek religijno-małżeński pomiędzy: Władysła-
wem Jastrzębskim, kawalerem, ślusarzem,
lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w para-
fji Matki Boskiej Loterańskiej w Warszawie, sy-
nem nieżyjących Stanisława i Anny z Papczy-
ńskich małżonków Jastrzębskich, zamieszkałym
w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem ty-
siąc dziewięćdziesiątym ‏(?)‏ w parafji tutejszej, a
Anną Koper, panną, kuśnierką lat dwadzie-
ścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie w para-
fji Św Antoniego, córką nieżyjącego Józefa i Zofji
z Stasiaków małżonków Koper, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem ty-
siąc sto dziewięćdziesiątym trzecim w parafji tu-
tejszej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowie-
dzi‏(e?)‏, wygłaszane w parafji tutejszej w dniach: trze-
cim, dziesiątym i siedemnastym sierpnia roku bie-
żącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. - Obrzęd religijny
małżeństwa dopełnionym‏(?)‏ został przez księdza
Edwarda Zegierta‏(Zegarta?)‏ wikariusza tutejszego. Akt ten
po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych
i świadków podpisanym został. -

Władysław Jastrzębski Anna Koper
MPawłowski APodniesiński
KsEdwardZegart

Emigration Wysiedlanie mieszkańców Warszawy przebiegało falami i zależało od sytuacji na frontach powstańczych. Przebieg akcji wypędzania mieszkańców stolicy można prześledzić m.in. na podstawie kalendarium napływu transportów do obozu przejściowego w Pruszkowie:

7–8 sierpnia: z Woli;
9–14 sierpnia: z Ochoty;
22 sierpnia: z Sielc i Mokotowa;
24 sierpnia: z okolic Krakowskiego Przedmieścia;
31 sierpnia – 5 września: ze Starego Miasta;
2–3 września: z Sadyby;
5–9 września: z Powiśla;
12–17 września: z Bielan i Marymontu;
14–23 września: z Powiśla Czerniakowskiego;
25–28 września: z Górnego Mokotowa;
28 września – 1 października: z Żoliborza;
2–10 października: ze Śródmieścia.


Emigration Wysiedlanie mieszkańców Warszawy przebiegało falami i zależało od sytuacji na frontach powstańczych. Przebieg akcji wypędzania mieszkańców stolicy można prześledzić m.in. na podstawie kalendarium napływu transportów do obozu przejściowego w Pruszkowie:

7–8 sierpnia: z Woli;
9–14 sierpnia: z Ochoty;
22 sierpnia: z Sielc i Mokotowa;
24 sierpnia: z okolic Krakowskiego Przedmieścia;
31 sierpnia – 5 września: ze Starego Miasta;
2–3 września: z Sadyby;
5–9 września: z Powiśla;
12–17 września: z Bielan i Marymontu;
14–23 września: z Powiśla Czerniakowskiego;
25–28 września: z Górnego Mokotowa;
28 września – 1 października: z Żoliborza;
2–10 października: ze Śródmieścia.


Pogrzeb Jastrzębscy 46F-2-21
Kotwiccy 46F-2-23
Pawłowscy 46F-2-24-26

Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 21 Jastrzębscy
Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 23 Kotwiccy
Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 24-26 Pawłowscy

Inskrypcje w miejscu 26:
Mieczysław żył m-cy 2 zm. 1923-02-04
Alina żyła m-cy 2 zm. 1928-12-03
Agata żyła lat 76 zm. 1944-04-04
Lucyna Nachtman z d. Żmudzka żyła lat 76 zm. 2013-11-27


Zobacz notatki ...


Źródła


Źródło
Dokumentacja rodzinna
Szczegóły źródła:  Życiorys zawodowy Władysława Jastrzębskiego
Urodziny Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Loretańskiej
Szczegóły źródła:  Jednostka: 1899a Katalog: Urodzenia Rok: 1899 Akt: 939
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 23 kwietnia 1899
Urodziny Akta stanu cywilnego parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
Szczegóły źródła:  Rok: 1899 Akt: 939 Świadectwo urodzenia i chrztu
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 13 maja 1949
Chrzest Akta stanu cywilnego parafii katedralnej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
Szczegóły źródła:  Rok: 1899 Akt: 939 Świadectwo urodzenia i chrztu
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 13 maja 1949
Zawód Akta personalne Polskich Kolei Państwowych
Szczegóły źródła:  Pismo 219 przeniesienie do warsztatów
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 2 grudnia 1918
Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Jednostka: 348 Księga zaślubionych 1924 r. Akt: 418
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 17 sierpnia 1924
Cecha danych: 2

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie, w kancelaryi parafji Wszyst-
kich Świętych, dnia siedemnastego sierpnia tysiąc
dziewięćset dwudziestego czwartego roku o godzinie
piątej po południu. Wiadomo wszystkim, iż w obecno-
ści świadków: Mateusza Pawłowskiego, kuśnierza
i Aleksandra Podniesińskiego, kuśnierza pełno-
letnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym
został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym zwią-
zek religijno-małżeński pomiędzy: Władysła-
wem Jastrzębskim, kawalerem, ślusarzem,
lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w para-
fji Matki Boskiej Loterańskiej w Warszawie, sy-
nem nieżyjących Stanisława i Anny z Papczy-
ńskich małżonków Jastrzębskich, zamieszkałym
w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem ty-
siąc dziewięćdziesiątym ‏(?)‏ w parafji tutejszej, a
Anną Koper, panną, kuśnierką lat dwadzie-
ścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie w para-
fji Św Antoniego, córką nieżyjącego Józefa i Zofji
z Stasiaków małżonków Koper, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem ty-
siąc sto dziewięćdziesiątym trzecim w parafji tu-
tejszej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowie-
dzi‏(e?)‏, wygłaszane w parafji tutejszej w dniach: trze-
cim, dziesiątym i siedemnastym sierpnia roku bie-
żącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. - Obrzęd religijny
małżeństwa dopełnionym‏(?)‏ został przez księdza
Edwarda Zegierta‏(Zegarta?)‏ wikariusza tutejszego. Akt ten
po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych
i świadków podpisanym został. -

Władysław Jastrzębski Anna Koper
MPawłowski APodniesiński
KsEdwardZegart

Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Rok: 1924 Akt: 418 Świadectwo zawarcia małżeństwa
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 20 stycznia 1943
Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Jednostka: 348 Księga zaślubionych 1924 r. Akt: 418
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 17 sierpnia 1924
Cecha danych: 2

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie, w kancelaryi parafji Wszyst-
kich Świętych, dnia siedemnastego sierpnia tysiąc
dziewięćset dwudziestego czwartego roku o godzinie
piątej po południu. Wiadomo wszystkim, iż w obecno-
ści świadków: Mateusza Pawłowskiego, kuśnierza
i Aleksandra Podniesińskiego, kuśnierza pełno-
letnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym
został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym zwią-
zek religijno-małżeński pomiędzy: Władysła-
wem Jastrzębskim, kawalerem, ślusarzem,
lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w para-
fji Matki Boskiej Loterańskiej w Warszawie, sy-
nem nieżyjących Stanisława i Anny z Papczy-
ńskich małżonków Jastrzębskich, zamieszkałym
w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem ty-
siąc dziewięćdziesiątym ‏(?)‏ w parafji tutejszej, a
Anną Koper, panną, kuśnierką lat dwadzie-
ścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie w para-
fji Św Antoniego, córką nieżyjącego Józefa i Zofji
z Stasiaków małżonków Koper, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem ty-
siąc sto dziewięćdziesiątym trzecim w parafji tu-
tejszej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowie-
dzi‏(e?)‏, wygłaszane w parafji tutejszej w dniach: trze-
cim, dziesiątym i siedemnastym sierpnia roku bie-
żącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. - Obrzęd religijny
małżeństwa dopełnionym‏(?)‏ został przez księdza
Edwarda Zegierta‏(Zegarta?)‏ wikariusza tutejszego. Akt ten
po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych
i świadków podpisanym został. -

Władysław Jastrzębski Anna Koper
MPawłowski APodniesiński
KsEdwardZegart

Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Rok: 1924 Akt: 418 Świadectwo zawarcia małżeństwa
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 20 stycznia 1943
Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Jednostka: 348 Księga zaślubionych 1924 r. Akt: 418
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 17 sierpnia 1924
Cecha danych: 2

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie, w kancelaryi parafji Wszyst-
kich Świętych, dnia siedemnastego sierpnia tysiąc
dziewięćset dwudziestego czwartego roku o godzinie
piątej po południu. Wiadomo wszystkim, iż w obecno-
ści świadków: Mateusza Pawłowskiego, kuśnierza
i Aleksandra Podniesińskiego, kuśnierza pełno-
letnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym
został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym zwią-
zek religijno-małżeński pomiędzy: Władysła-
wem Jastrzębskim, kawalerem, ślusarzem,
lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w para-
fji Matki Boskiej Loterańskiej w Warszawie, sy-
nem nieżyjących Stanisława i Anny z Papczy-
ńskich małżonków Jastrzębskich, zamieszkałym
w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem ty-
siąc dziewięćdziesiątym ‏(?)‏ w parafji tutejszej, a
Anną Koper, panną, kuśnierką lat dwadzie-
ścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie w para-
fji Św Antoniego, córką nieżyjącego Józefa i Zofji
z Stasiaków małżonków Koper, zamieszkałą w
Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem ty-
siąc sto dziewięćdziesiątym trzecim w parafji tu-
tejszej. - Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowie-
dzi‏(e?)‏, wygłaszane w parafji tutejszej w dniach: trze-
cim, dziesiątym i siedemnastym sierpnia roku bie-
żącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. - Obrzęd religijny
małżeństwa dopełnionym‏(?)‏ został przez księdza
Edwarda Zegierta‏(Zegarta?)‏ wikariusza tutejszego. Akt ten
po przeczytaniu przez Nas, nowozaślubionych
i świadków podpisanym został. -

Władysław Jastrzębski Anna Koper
MPawłowski APodniesiński
KsEdwardZegart

Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Rok: 1924 Akt: 418 Świadectwo zawarcia małżeństwa
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 20 stycznia 1943
Wydarzenie Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­

Wydarzenie Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­

Wydarzenie Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­

Zawód Akta personalne Polskich Kolei Państwowych
Szczegóły źródła:  Pismo 2/121/1/46 Mianowanie Maszynisty II klasy
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 1 lipca 1946
Zawód Akta personalne Polskich Kolei Państwowych
Szczegóły źródła:  Pismo 7859/1/49 Mianowanie Maszynisty I klasy
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 30 czerwca 1949
Zawód Akta personalne Polskich Kolei Państwowych
Szczegóły źródła:  Świadectwo 39/63 egzaminu na maszynistę stacji wodnych
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 3 lutego 1953
Zawód Akta personalne Polskich Kolei Państwowych
Szczegóły źródła:  Pismo 1302/128/54 Wyróżnienie za wzorową pracę
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 9 września 1954
Śmierć Akta Urzędu stanu cywilnego Warszawa Praga Północ
Szczegóły źródła:  Akt zgonu VII/1704/71
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 29 listopada 1971

Zobacz źródła ...


Rodzice
Ojciec 
Stanisław Nikodem Jastrzębski ‎(I0037)‎
Urodziny 15 września 1854 35 26
Śmierć 14 grudnia 1916 ‏(Wiek 62 lata)‏
3 lata
Matka
 

Anna Popczyńska ‎(I0038)‎
Urodziny ok. 1858 30
Śmierć 19 stycznia 1913 ‏(Wiek 55 lat)‏

Ślub: Małżeństwo rodziny Jastrzębski, Stanisław Nikodem i Popczyńska, Anna23 stycznia 1890
-6 lat
#1
Siostra (Urodziny)

Maria Elżbieta Jastrzębska ‎(I0207)‎
Urodziny 30 października 1883 29 25 Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 1903 ‏(Wiek 19 lat)‏
4 lata
#2
Siostra (Urodziny)

Jadwiga Jastrzębska ‎(I0125)‎
Urodziny 31 stycznia 1888 33 30 Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 25 lutego 1929 ‏(Wiek 41 lat)‏
2 lata
#3
Brat (Urodziny)

Kazimierz Stanisław Jastrzębski ‎(I0048)‎
Urodziny ok. 1890 35 32
Śmierć 27 grudnia 1982 ‏(Wiek 92 lata)‏
8 lat
#4
Siostra (Urodziny)

Anna Jastrzębska ‎(I0208)‎
Urodziny 26 czerwca 1897 42 39 Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 16 września 1897 ‏(Wiek 2 miesiące)‏ Warszawa, mazowieckie, Polska
#5
Brat (Urodziny)

Piotr Jastrzębski ‎(I0209)‎
Urodziny 28 czerwca 1897 42 39 Warszawa, mazowieckie, Polska
2 lata
#6
(Urodziny)

Władysław Jastrzębski ‎(I0000)‎
Urodziny 23 kwietnia 1899 44 41 Parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej, 5A, Ratuszowa, Praga-Północ, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 28 listopada 1971 ‏(Wiek 72 lata)‏ Warszawa, mazowieckie, Polska
Rodzina z: Anna Koper

Władysław Jastrzębski ‎(I0000)‎
Urodziny 23 kwietnia 1899 44 41 Parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej, 5A, Ratuszowa, Praga-Północ, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 28 listopada 1971 ‏(Wiek 72 lata)‏ Warszawa, mazowieckie, Polska
4 lata
Żona
 

Anna Koper ‎(I0001)‎
Urodziny 27 maja 1903 30 Parafia pw. św. Antoniego z Padwy, 31, Senatorska, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 17 marca 1995 ‏(Wiek 91 lat)‏ Warszawa, mazowieckie, Polska

Ślub: Małżeństwo rodziny Jastrzębski, Władysław i Koper, Anna17 sierpnia 1924 -- Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
4 lata
#1
Syn (Urodziny)

Mieczysław "Miecio" Jastrzębski ‎(I0044)‎
Urodziny szacowane 16 stycznia 1929 29 25
Śmierć 16 stycznia 1933 ‏(Wiek 4 lata)‏
#2
Syn
#3
Córka (Urodziny)

Janina Sylwia "Ninka" Jastrzębska ‎(I0021)‎
Urodziny szacowane 6 maja 1934 35 30 Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 6 września 1937 ‏(Wiek 3 lata)‏ Warszawski Szpital dla Dzieci, 43, Mikołaja Kopernika, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
6 lat
#4
Córka (Urodziny)

Danuta Jastrzębska ‎(I0015)‎
Urodziny 1940 40 36
Śmierć 3 maja 2018 ‏(Wiek 78 lat)‏