Mateusz Franciszek Pawłowski - I0057 - Informacje o osobie - PhpGedView
Mateusz Franciszek Pawłowski  ‏(I0057)‏

Imiona: Mateusz Franciszek
Nazwisko: Pawłowski

Płeć: MężczyznaMężczyzna
      

Urodziny: 1897 23 17 Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 73, Józefa Bema, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć: 25 lutego 1970 ‏(Wiek 73 lata)‏
Fakty i dane osoby
UrodzinyNarodziny osoby Pawłowski, Mateusz Franciszek
1897 23 17 Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 73, Józefa Bema, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska

Adres:
Józefa Bema
Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława i Wawrzyńca

Szczegóły źródła:  Jednostka: 1897a Katalog: Urodzenia Rok: 1897 Akt: 1877
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 1897

Służba wojskowaWojna polsko-bolszewicka
od 14 lutego 1919 do 18 października 1920 ‏(Wiek 22 lata)‏ Polska
Adres:

Polska

ŚlubMałżeństwo rodziny Pawłowski, Mateusz i Koper, Felicja
Felicja Koper - 15 sierpnia 1920 - 10:00 ‏(Wiek 23 lata)‏ Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.235476 Długość geograficzna: E21.003343

Adres:
Plac Grzybowski
Warszawa, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie

Szczegóły źródła:  Jednostka: 344 Księga zaślubionych 1920 r. Akt: 561
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 15 sierpnia 1920

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie w kancelarji parafii Wszystkich Świętych dnia
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków
Władysława Pawłowskiego kotlarza i Kazimierza Jastrzębskie-
go kuśnierza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawar-
tym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek
religijno-małżeński pomiędzy: Mateuszem Francisz-
kiem Pawłowskim, kawalerem plutonowym Wojsk Pol-
skich lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym na Woli w
parafii Świętego Stanisława synem żyjącego Władysława i nieży-
jącej Julianny z Jankowskich małżonków Pawłowskich przeby-
wającym w armii czynnej a Felicją Józefą Ko-
per, panną, kuśnierką lat dwadzieścia jeden mającą urodzo-
ną w Warszawie w parafii Świętego Antoniego córką nieżyją-
cego Józefa i żyjącej Zofii z Fijałkowskich małżonków Ko-
per zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod nume-
rem tysiąc sto dwudziestym trzecim w parafii tutej-
szej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona
w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bieżącego.
Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowozaślubie-
ni uzyskali Indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskie-
go pod dniem trzynastym sierpnia roku bieżącego za No 4831. Ze-
zwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowozaślubiony otrzymał
od Pociągu pancernego No 13 "Boruta" pod dniem siódmym sierpnia ro-
ku bieżącego za No 670. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. Obrzęd religijny małżeństwa pobło-
gosławionym został przez księdza Edwarda Zegarta wikarjusza miej-
scowego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez
nich i nas podpisanym został.
MPawłowski Pawłowski
FKoperówna Jastrzębski X‏[nieczytelny]‏


Zawód po 1920 ‏(Wiek 23 lata)‏ Kuśnierz 17, Aleje Jerozolimskie, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.23077 Długość geograficzna: E21.017016

Adres:
Aleje Jerozolimskie
Warszawa, mazowieckie 00-125
Polska

Służba wojskowaObrona przekopu i barykady powstańczej
od 3 sierpnia 1944 do 1 października 1944 ‏(Wiek 47 lat)‏ 17, Aleje Jerozolimskie, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.23077 Długość geograficzna: E21.017016

Adres:
Aleje Jerozolimskie
Warszawa, mazowieckie 00-125
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Zasoby Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Publikacja: https://armiakrajowa.org.pl/
Szczegóły źródła:  ­http­://­armiakrajowa­.­org­.­pl­/­tabliczki­/­336­.­html­

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Barykada w Al. Jerozolimskich (rozciągnięta od nr 17 do 22) to sławna powstańcza reduta – najpierw barykada wierzchnia z worków z piaskiem, później podziemny przekop – rów łącznikowy. Biegł od bramy nr 17 przez jezdnię Al. Jerozolimskich, przecinając główną arterię komunikacyjną, którą wojska niemieckie przerzucały zaopatrzenie na front za Wisłę. Zarazem łączyła dwie części powstańczej Warszawy. Przekop został zbudowany przez saperów z batalionu „Bełt”. Był to również tzw. punkt przeskokowy.

Budowa barykady i przekopu.
W pierwszej fazie budowę zapoczątkowali od strony południowej żołnierze batalionu „Bełt” z bramy domu nr 17 ‏(obecnie 23)‏. Pracą kierował dowódca plutonu saperów tego batalionu, por. Józef Łowiński „Stanisław Byliński”.
W skład plutonu wchodziło 9 zgranych kolegów: por. „Manowski”, por. „Andrzej”, „Zych”, „Żorż”, „Dostoja”, „Janczewski”, „Wiewiórka”, „Suwak”, „Powolny”. 9 ludzi nie mogło wykonać tak wielkiego zadania. Na apel por. „Bylińskiego” zgłosiło się wielu ochotników cywilnych, przede wszystkim rzemieślników. Barykada – tunel, to w równym stopniu i ich zasługa. Ofiarnie w pracach uczestniczył Henryk Zawadzki, komendant OPL w Al. Jerozolimskich 17. W budowie pomagali także wszyscy wolni od służby żołnierze batalionu „Bełt”, jak również oddziałów łączności. Praca odbywała się po 14–16 godzin na dobę, ekipy zmieniały się w przekopie co 10 minut z uwagi na ogromne napięcie nerwowe i morderczy wysiłek fizyczny.

Okręgowa Składnica Meldunkowa.
W domu przy Al. Jerozolimskich 17 mieściła się przez cały czas powstania Okręgowa Składnica Meldunkowa „S” Komendy Okręgu Warszawskiego pod dowództwem ppor. Elżbiety Grossówny-Ostrowskiej „Eli”.
Do zakresu jej działania należało:
a) sprawne utrzymywanie łączności przy pomocy gońców ‏(sieć dowodzenia)‏ między Komendą Okręgu Warszawskiego i Komendą Obwodu Warszawa Śródmieście, znajdującymi się po północnej stronie Al. Jerozolimskich, a dowództwami Podobwodu Śródmieście Południowego, Zgrupowaniem „Kryska" na Czerniakowie i częścią VII Obwodu ‏(Warszawa Powiat)‏ krypt. „Obroża* położonymi po stronie południowej;
b) obsługiwanie centrali i sieci polowych linii telefonicznym pomiędzy dowództwami różnych szczebli;
c) utrzymywanie łączności specjalnej ‏(kanałowej)‏ z Mokotowem.

Obrona barykady.
Barykada została utrzymana do ostatnich chwil Powstania Warszawskiego. Do samego końca za dnia była burzona przez Niemców, a w nocy odbudowywana przez polskich żołnierzy. Jak mówił jeden z powstańców, Stanisław Kopf: O tę barykadę toczyła się osobna bitwa. I tę bitwę wygrali Polacy.
W pierwszej dekadzie września obroną barykady dowodził pchor. Bogdan Siudowski. Był dwukrotnie ranny; mimo sprzeciwu lekarzy opuścił szpital polowy przy ul. Kruczej i dowodził obroną barykady do dnia kapitulacji. Za ten okres walk mianowano go podporucznikiem i przedstawiono do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.
W ostatnich dniach walk wciąż trwała obrona tego miejsca prowadzona przez resztki oddziałów ewakuowanych z Mokotowa, których dowódcą był rtm. Andrzej Czaykowski „Garda”. Wojnę przeżył. Został skazany i stracony w więzieniu mokotowskim w 1953 roku.


Occupation Kuśnierz

Occupation Nauczyciel

Emigration Felicja Koper - od 7 sierpnia 1944 do 10 października 1944 ‏(Wiek 47 lat)‏ Wypędzenie ludności Warszawy Dulag 121, 8, 3 Maja, Pruszków, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.176618 Długość geograficzna: E20.823032

Adres:
3 Maja
Pruszków, mazowieckie
Polska


Pokaż szczegóły Źródło: Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­


ŚmierćŚmierć osoby Pawłowski, Mateusz Franciszek
25 lutego 1970 ‏(Wiek 73 lata)‏
PogrzebPogrzeb osoby Pawłowski, Mateusz Franciszek
szacowane 28 lutego 1970 ‏(3 dni po śmierci)‏ Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska
Szerokość geograficzna: N52.281539 Długość geograficzna: E21.036862

Adres:
Św. Wincentego
Warszawa, mazowieckie
Polska

Ostatnia zmiana 3 sierpnia 2022 - 19:47:10
Zobacz szczegóły ...

Rodzice i rodzeństwo  (F0050)
Władysław Pawłowski
1874 - 1927
Julianna Jankowska
1880 - 1900
(Urodziny) Mateusz Franciszek Pawłowski
1897 - 1970

Najbliższa rodzina  (F0021)
Felicja Koper
1899 - 1962
Stanisław Pawłowski
1925 - 1925
Barbara Anna "Hania" Pawłowska
1925 - 1941
Alicja Zofia Pawłowska
-
Helena Liliana Pawłowska
-


Notatki

Ślub Działo się w Warszawie w kancelarji parafii Wszystkich Świętych dnia
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków
Władysława Pawłowskiego kotlarza i Kazimierza Jastrzębskie-
go kuśnierza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawar-
tym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek
religijno-małżeński pomiędzy: Mateuszem Francisz-
kiem Pawłowskim, kawalerem plutonowym Wojsk Pol-
skich lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym na Woli w
parafii Świętego Stanisława synem żyjącego Władysława i nieży-
jącej Julianny z Jankowskich małżonków Pawłowskich przeby-
wającym w armii czynnej a Felicją Józefą Ko-
per, panną, kuśnierką lat dwadzieścia jeden mającą urodzo-
ną w Warszawie w parafii Świętego Antoniego córką nieżyją-
cego Józefa i żyjącej Zofii z Fijałkowskich małżonków Ko-
per zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod nume-
rem tysiąc sto dwudziestym trzecim w parafii tutej-
szej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona
w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bieżącego.
Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowozaślubie-
ni uzyskali Indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskie-
go pod dniem trzynastym sierpnia roku bieżącego za No 4831. Ze-
zwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowozaślubiony otrzymał
od Pociągu pancernego No 13 "Boruta" pod dniem siódmym sierpnia ro-
ku bieżącego za No 670. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. Obrzęd religijny małżeństwa pobło-
gosławionym został przez księdza Edwarda Zegarta wikarjusza miej-
scowego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez
nich i nas podpisanym został.
MPawłowski Pawłowski
FKoperówna Jastrzębski X‏[nieczytelny]‏

Ślub Działo się w Warszawie w kancelarji parafii Wszystkich Świętych dnia
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków
Władysława Pawłowskiego kotlarza i Kazimierza Jastrzębskie-
go kuśnierza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawar-
tym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek
religijno-małżeński pomiędzy: Mateuszem Francisz-
kiem Pawłowskim, kawalerem plutonowym Wojsk Pol-
skich lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym na Woli w
parafii Świętego Stanisława synem żyjącego Władysława i nieży-
jącej Julianny z Jankowskich małżonków Pawłowskich przeby-
wającym w armii czynnej a Felicją Józefą Ko-
per, panną, kuśnierką lat dwadzieścia jeden mającą urodzo-
ną w Warszawie w parafii Świętego Antoniego córką nieżyją-
cego Józefa i żyjącej Zofii z Fijałkowskich małżonków Ko-
per zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod nume-
rem tysiąc sto dwudziestym trzecim w parafii tutej-
szej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona
w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bieżącego.
Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowozaślubie-
ni uzyskali Indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskie-
go pod dniem trzynastym sierpnia roku bieżącego za No 4831. Ze-
zwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowozaślubiony otrzymał
od Pociągu pancernego No 13 "Boruta" pod dniem siódmym sierpnia ro-
ku bieżącego za No 670. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. Obrzęd religijny małżeństwa pobło-
gosławionym został przez księdza Edwarda Zegarta wikarjusza miej-
scowego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez
nich i nas podpisanym został.
MPawłowski Pawłowski
FKoperówna Jastrzębski X‏[nieczytelny]‏

Służba wojskowa Barykada w Al. Jerozolimskich ‏(rozciągnięta od nr 17 do 22)‏ to sławna powstańcza reduta – najpierw barykada wierzchnia z worków z piaskiem, później podziemny przekop – rów łącznikowy. Biegł od bramy nr 17 przez jezdnię Al. Jerozolimskich, przecinając główną arterię komunikacyjną, którą wojska niemieckie przerzucały zaopatrzenie na front za Wisłę. Zarazem łączyła dwie części powstańczej Warszawy. Przekop został zbudowany przez saperów z batalionu „Bełt”. Był to również tzw. punkt przeskokowy.

Budowa barykady i przekopu.
W pierwszej fazie budowę zapoczątkowali od strony południowej żołnierze batalionu „Bełt” z bramy domu nr 17 ‏(obecnie 23)‏. Pracą kierował dowódca plutonu saperów tego batalionu, por. Józef Łowiński „Stanisław Byliński”.
W skład plutonu wchodziło 9 zgranych kolegów: por. „Manowski”, por. „Andrzej”, „Zych”, „Żorż”, „Dostoja”, „Janczewski”, „Wiewiórka”, „Suwak”, „Powolny”. 9 ludzi nie mogło wykonać tak wielkiego zadania. Na apel por. „Bylińskiego” zgłosiło się wielu ochotników cywilnych, przede wszystkim rzemieślników. Barykada – tunel, to w równym stopniu i ich zasługa. Ofiarnie w pracach uczestniczył Henryk Zawadzki, komendant OPL w Al. Jerozolimskich 17. W budowie pomagali także wszyscy wolni od służby żołnierze batalionu „Bełt”, jak również oddziałów łączności. Praca odbywała się po 14–16 godzin na dobę, ekipy zmieniały się w przekopie co 10 minut z uwagi na ogromne napięcie nerwowe i morderczy wysiłek fizyczny.

Okręgowa Składnica Meldunkowa.
W domu przy Al. Jerozolimskich 17 mieściła się przez cały czas powstania Okręgowa Składnica Meldunkowa „S” Komendy Okręgu Warszawskiego pod dowództwem ppor. Elżbiety Grossówny-Ostrowskiej „Eli”.
Do zakresu jej działania należało:
a) sprawne utrzymywanie łączności przy pomocy gońców ‏(sieć dowodzenia)‏ między Komendą Okręgu Warszawskiego i Komendą Obwodu Warszawa Śródmieście, znajdującymi się po północnej stronie Al. Jerozolimskich, a dowództwami Podobwodu Śródmieście Południowego, Zgrupowaniem „Kryska" na Czerniakowie i częścią VII Obwodu ‏(Warszawa Powiat)‏ krypt. „Obroża* położonymi po stronie południowej;
b) obsługiwanie centrali i sieci polowych linii telefonicznym pomiędzy dowództwami różnych szczebli;
c) utrzymywanie łączności specjalnej ‏(kanałowej)‏ z Mokotowem.

Obrona barykady.
Barykada została utrzymana do ostatnich chwil Powstania Warszawskiego. Do samego końca za dnia była burzona przez Niemców, a w nocy odbudowywana przez polskich żołnierzy. Jak mówił jeden z powstańców, Stanisław Kopf: O tę barykadę toczyła się osobna bitwa. I tę bitwę wygrali Polacy.
W pierwszej dekadzie września obroną barykady dowodził pchor. Bogdan Siudowski. Był dwukrotnie ranny; mimo sprzeciwu lekarzy opuścił szpital polowy przy ul. Kruczej i dowodził obroną barykady do dnia kapitulacji. Za ten okres walk mianowano go podporucznikiem i przedstawiono do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.
W ostatnich dniach walk wciąż trwała obrona tego miejsca prowadzona przez resztki oddziałów ewakuowanych z Mokotowa, których dowódcą był rtm. Andrzej Czaykowski „Garda”. Wojnę przeżył. Został skazany i stracony w więzieniu mokotowskim w 1953 roku.

Emigration Wysiedlanie mieszkańców Warszawy przebiegało falami i zależało od sytuacji na frontach powstańczych. Przebieg akcji wypędzania mieszkańców stolicy można prześledzić m.in. na podstawie kalendarium napływu transportów do obozu przejściowego w Pruszkowie:

7–8 sierpnia: z Woli;
9–14 sierpnia: z Ochoty;
22 sierpnia: z Sielc i Mokotowa;
24 sierpnia: z okolic Krakowskiego Przedmieścia;
31 sierpnia – 5 września: ze Starego Miasta;
2–3 września: z Sadyby;
5–9 września: z Powiśla;
12–17 września: z Bielan i Marymontu;
14–23 września: z Powiśla Czerniakowskiego;
25–28 września: z Górnego Mokotowa;
28 września – 1 października: z Żoliborza;
2–10 października: ze Śródmieścia.


Emigration Wysiedlanie mieszkańców Warszawy przebiegało falami i zależało od sytuacji na frontach powstańczych. Przebieg akcji wypędzania mieszkańców stolicy można prześledzić m.in. na podstawie kalendarium napływu transportów do obozu przejściowego w Pruszkowie:

7–8 sierpnia: z Woli;
9–14 sierpnia: z Ochoty;
22 sierpnia: z Sielc i Mokotowa;
24 sierpnia: z okolic Krakowskiego Przedmieścia;
31 sierpnia – 5 września: ze Starego Miasta;
2–3 września: z Sadyby;
5–9 września: z Powiśla;
12–17 września: z Bielan i Marymontu;
14–23 września: z Powiśla Czerniakowskiego;
25–28 września: z Górnego Mokotowa;
28 września – 1 października: z Żoliborza;
2–10 października: ze Śródmieścia.


Pogrzeb współmałżonka Jastrzębscy 46F-2-21
Kotwiccy 46F-2-23
Pawłowscy 46F-2-24-26

Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 21 Jastrzębscy
Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 23 Kotwiccy
Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 24-26 Pawłowscy

Inskrypcje w miejscu 26:
Mieczysław żył m-cy 2 zm. 1923-02-04
Alina żyła m-cy 2 zm. 1928-12-03
Agata żyła lat 76 zm. 1944-04-04
Lucyna Nachtman z d. Żmudzka żyła lat 76 zm. 2013-11-27

Pogrzeb Jastrzębscy 46F-2-21
Kotwiccy 46F-2-23
Pawłowscy 46F-2-24-26

Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 21 Jastrzębscy
Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 23 Kotwiccy
Kwatera: 46F; Rząd: 2; Miejsce: 24-26 Pawłowscy

Inskrypcje w miejscu 26:
Mieczysław żył m-cy 2 zm. 1923-02-04
Alina żyła m-cy 2 zm. 1928-12-03
Agata żyła lat 76 zm. 1944-04-04
Lucyna Nachtman z d. Żmudzka żyła lat 76 zm. 2013-11-27


Zobacz notatki ...


Źródła

Urodziny Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława i Wawrzyńca
Szczegóły źródła:  Jednostka: 1897a Katalog: Urodzenia Rok: 1897 Akt: 1877
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 1897
Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Jednostka: 344 Księga zaślubionych 1920 r. Akt: 561
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 15 sierpnia 1920

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie w kancelarji parafii Wszystkich Świętych dnia
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków
Władysława Pawłowskiego kotlarza i Kazimierza Jastrzębskie-
go kuśnierza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawar-
tym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek
religijno-małżeński pomiędzy: Mateuszem Francisz-
kiem Pawłowskim, kawalerem plutonowym Wojsk Pol-
skich lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym na Woli w
parafii Świętego Stanisława synem żyjącego Władysława i nieży-
jącej Julianny z Jankowskich małżonków Pawłowskich przeby-
wającym w armii czynnej a Felicją Józefą Ko-
per, panną, kuśnierką lat dwadzieścia jeden mającą urodzo-
ną w Warszawie w parafii Świętego Antoniego córką nieżyją-
cego Józefa i żyjącej Zofii z Fijałkowskich małżonków Ko-
per zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod nume-
rem tysiąc sto dwudziestym trzecim w parafii tutej-
szej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona
w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bieżącego.
Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowozaślubie-
ni uzyskali Indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskie-
go pod dniem trzynastym sierpnia roku bieżącego za No 4831. Ze-
zwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowozaślubiony otrzymał
od Pociągu pancernego No 13 "Boruta" pod dniem siódmym sierpnia ro-
ku bieżącego za No 670. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. Obrzęd religijny małżeństwa pobło-
gosławionym został przez księdza Edwarda Zegarta wikarjusza miej-
scowego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez
nich i nas podpisanym został.
MPawłowski Pawłowski
FKoperówna Jastrzębski X‏[nieczytelny]‏

Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Jednostka: 344 Księga zaślubionych 1920 r. Akt: 561
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 15 sierpnia 1920

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie w kancelarji parafii Wszystkich Świętych dnia
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków
Władysława Pawłowskiego kotlarza i Kazimierza Jastrzębskie-
go kuśnierza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawar-
tym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek
religijno-małżeński pomiędzy: Mateuszem Francisz-
kiem Pawłowskim, kawalerem plutonowym Wojsk Pol-
skich lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym na Woli w
parafii Świętego Stanisława synem żyjącego Władysława i nieży-
jącej Julianny z Jankowskich małżonków Pawłowskich przeby-
wającym w armii czynnej a Felicją Józefą Ko-
per, panną, kuśnierką lat dwadzieścia jeden mającą urodzo-
ną w Warszawie w parafii Świętego Antoniego córką nieżyją-
cego Józefa i żyjącej Zofii z Fijałkowskich małżonków Ko-
per zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod nume-
rem tysiąc sto dwudziestym trzecim w parafii tutej-
szej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona
w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bieżącego.
Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowozaślubie-
ni uzyskali Indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskie-
go pod dniem trzynastym sierpnia roku bieżącego za No 4831. Ze-
zwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowozaślubiony otrzymał
od Pociągu pancernego No 13 "Boruta" pod dniem siódmym sierpnia ro-
ku bieżącego za No 670. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. Obrzęd religijny małżeństwa pobło-
gosławionym został przez księdza Edwarda Zegarta wikarjusza miej-
scowego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez
nich i nas podpisanym został.
MPawłowski Pawłowski
FKoperówna Jastrzębski X‏[nieczytelny]‏

Ślub Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Warszawie
Szczegóły źródła:  Jednostka: 344 Księga zaślubionych 1920 r. Akt: 561
  Data wpisu w oryginalnym źródle: 15 sierpnia 1920

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Działo się w Warszawie w kancelarji parafii Wszystkich Świętych dnia
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku o godzi-
nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków
Władysława Pawłowskiego kotlarza i Kazimierza Jastrzębskie-
go kuśnierza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie zawar-
tym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek
religijno-małżeński pomiędzy: Mateuszem Francisz-
kiem Pawłowskim, kawalerem plutonowym Wojsk Pol-
skich lat dwadzieścia trzy mającym urodzonym na Woli w
parafii Świętego Stanisława synem żyjącego Władysława i nieży-
jącej Julianny z Jankowskich małżonków Pawłowskich przeby-
wającym w armii czynnej a Felicją Józefą Ko-
per, panną, kuśnierką lat dwadzieścia jeden mającą urodzo-
ną w Warszawie w parafii Świętego Antoniego córką nieżyją-
cego Józefa i żyjącej Zofii z Fijałkowskich małżonków Ko-
per zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod nume-
rem tysiąc sto dwudziestym trzecim w parafii tutej-
szej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona
w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bieżącego.
Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowozaślubie-
ni uzyskali Indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskie-
go pod dniem trzynastym sierpnia roku bieżącego za No 4831. Ze-
zwolenie na wstąpienie w związek małżeński nowozaślubiony otrzymał
od Pociągu pancernego No 13 "Boruta" pod dniem siódmym sierpnia ro-
ku bieżącego za No 670. Nowozaślubieni oświadczyli iż umowy przed-
ślubnej między sobą nie zawarli. Obrzęd religijny małżeństwa pobło-
gosławionym został przez księdza Edwarda Zegarta wikarjusza miej-
scowego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przeczytany przez
nich i nas podpisanym został.
MPawłowski Pawłowski
FKoperówna Jastrzębski X‏[nieczytelny]‏

Służba wojskowa Zasoby Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Publikacja: https://armiakrajowa.org.pl/
Szczegóły źródła:  ­http­://­armiakrajowa­.­org­.­pl­/­tabliczki­/­336­.­html­

Pokaż szczegóły Wspólna notatka: - Barykada w Al. Jerozolimskich (rozciągnięta od nr 17 do 22) to sławna powstańcza reduta – najpierw barykada wierzchnia z worków z piaskiem, później podziemny przekop – rów łącznikowy. Biegł od bramy nr 17 przez jezdnię Al. Jerozolimskich, przecinając główną arterię komunikacyjną, którą wojska niemieckie przerzucały zaopatrzenie na front za Wisłę. Zarazem łączyła dwie części powstańczej Warszawy. Przekop został zbudowany przez saperów z batalionu „Bełt”. Był to również tzw. punkt przeskokowy.

Budowa barykady i przekopu.
W pierwszej fazie budowę zapoczątkowali od strony południowej żołnierze batalionu „Bełt” z bramy domu nr 17 ‏(obecnie 23)‏. Pracą kierował dowódca plutonu saperów tego batalionu, por. Józef Łowiński „Stanisław Byliński”.
W skład plutonu wchodziło 9 zgranych kolegów: por. „Manowski”, por. „Andrzej”, „Zych”, „Żorż”, „Dostoja”, „Janczewski”, „Wiewiórka”, „Suwak”, „Powolny”. 9 ludzi nie mogło wykonać tak wielkiego zadania. Na apel por. „Bylińskiego” zgłosiło się wielu ochotników cywilnych, przede wszystkim rzemieślników. Barykada – tunel, to w równym stopniu i ich zasługa. Ofiarnie w pracach uczestniczył Henryk Zawadzki, komendant OPL w Al. Jerozolimskich 17. W budowie pomagali także wszyscy wolni od służby żołnierze batalionu „Bełt”, jak również oddziałów łączności. Praca odbywała się po 14–16 godzin na dobę, ekipy zmieniały się w przekopie co 10 minut z uwagi na ogromne napięcie nerwowe i morderczy wysiłek fizyczny.

Okręgowa Składnica Meldunkowa.
W domu przy Al. Jerozolimskich 17 mieściła się przez cały czas powstania Okręgowa Składnica Meldunkowa „S” Komendy Okręgu Warszawskiego pod dowództwem ppor. Elżbiety Grossówny-Ostrowskiej „Eli”.
Do zakresu jej działania należało:
a) sprawne utrzymywanie łączności przy pomocy gońców ‏(sieć dowodzenia)‏ między Komendą Okręgu Warszawskiego i Komendą Obwodu Warszawa Śródmieście, znajdującymi się po północnej stronie Al. Jerozolimskich, a dowództwami Podobwodu Śródmieście Południowego, Zgrupowaniem „Kryska" na Czerniakowie i częścią VII Obwodu ‏(Warszawa Powiat)‏ krypt. „Obroża* położonymi po stronie południowej;
b) obsługiwanie centrali i sieci polowych linii telefonicznym pomiędzy dowództwami różnych szczebli;
c) utrzymywanie łączności specjalnej ‏(kanałowej)‏ z Mokotowem.

Obrona barykady.
Barykada została utrzymana do ostatnich chwil Powstania Warszawskiego. Do samego końca za dnia była burzona przez Niemców, a w nocy odbudowywana przez polskich żołnierzy. Jak mówił jeden z powstańców, Stanisław Kopf: O tę barykadę toczyła się osobna bitwa. I tę bitwę wygrali Polacy.
W pierwszej dekadzie września obroną barykady dowodził pchor. Bogdan Siudowski. Był dwukrotnie ranny; mimo sprzeciwu lekarzy opuścił szpital polowy przy ul. Kruczej i dowodził obroną barykady do dnia kapitulacji. Za ten okres walk mianowano go podporucznikiem i przedstawiono do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.
W ostatnich dniach walk wciąż trwała obrona tego miejsca prowadzona przez resztki oddziałów ewakuowanych z Mokotowa, których dowódcą był rtm. Andrzej Czaykowski „Garda”. Wojnę przeżył. Został skazany i stracony w więzieniu mokotowskim w 1953 roku.

Wydarzenie Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­

Wydarzenie Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­

Wydarzenie Wikipedia
Publikacja: https://www.wikipedia.org/
Szczegóły źródła:  ­https­://­pl­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Wyp­ę­dzenie_ludno­ś­ci_Warszawy­


Zobacz źródła ...


Rodzice
Ojciec 
Władysław Pawłowski ‎(I0144)‎
Urodziny 1874
Śmierć 9 listopada 1927 ‏(Wiek 53 lata)‏
6 lat
Matka
 

Julianna Jankowska ‎(I0145)‎
Urodziny 1880
Śmierć 23 stycznia 1900 ‏(Wiek 20 lat)‏
#1
(Urodziny)

Mateusz Franciszek Pawłowski ‎(I0057)‎
Urodziny 1897 23 17 Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 73, Józefa Bema, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 25 lutego 1970 ‏(Wiek 73 lata)‏
Rodzina z: Felicja Koper

Mateusz Franciszek Pawłowski ‎(I0057)‎
Urodziny 1897 23 17 Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 73, Józefa Bema, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska
Śmierć 25 lutego 1970 ‏(Wiek 73 lata)‏
2 lata
Żona
 

Felicja Koper ‎(I0056)‎
Urodziny 1899 25
Śmierć 10 marca 1962 ‏(Wiek 63 lata)‏

Ślub: Małżeństwo rodziny Pawłowski, Mateusz i Koper, Felicja15 sierpnia 1920 -- Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska
4 lata
#1
Syn (Urodziny)

Stanisław Pawłowski ‎(I0148)‎
Urodziny ok. 1925 28 26
Śmierć ok. 1925
#2
Córka (Urodziny)

Barbara Anna "Hania" Pawłowska ‎(I0149)‎
Urodziny 1925 28 26
Śmierć 27 grudnia 1941 ‏(Wiek 16 lat)‏
#3
Córka
#4
Córka